EESTI MERENDUSE 100 AASTAT
63, Пылва, Эстония

...Sobivate laevade puudumise tõttu lõpetas see liin juba samal aastal tegevuse.1996..aastal moodustati laevafirma hansatee Grupp.kuid laevad jäid enniselt Tallinnki kaubamärgi alla.Samal aastal vahetus ka laevafirma juhtkond.Juhatuse esimehe kohale asus finatsist Enn Pant,kes tõi kaasa oma meeskonna.Põhirõhk pandi turidusele ja kokkuhoiue.Rentimise asemel hakati laevu ostma,laiendati aktsiakapitali,millega aga EML ei saanud kaasa minna,sest oli erastamisel ja erastamisageuuri kontrolli all.Niimoodi eraldus reisilaevnandus Eesti Merelaevanusest.1997.aastal ostis Hansatee esimese uuema patvlaeva Fantaasia,mis läks Tallinn-Helsingi liinile.Samal aastal avati ka liin Paldisk-Kapwllskäe,mis andis uue hingamise Paldiski Lõtunasadamale kui Kapllkäri sadamale.Liininil oli võimaiik teha ööpäeva jooksusu edasi-tagasi reis.Tallinna- Helsngi liinil võeti kassutusele veel katamaraanid ekspresside ja autoekspresside nime all.Hansatee võttis 2000.aasta lõpul kahjumisse jäänud Estline'ilt üle ka kaks Tallinna -Stockholmi liinil olnud parvlaeva ja andis need haldamiseks Rootsis asuvale tüttarfirmale Tallnk Sverige.Nii austati Tallinna-Stockholmi liiniga.2001.aastal otustati ettevõte nimetada Grupiks.nüüd oli firma juba nii võimsakaks kasvanudet võis hakata uusi parvlaevu tellima.Soome laevatehases Aker Finnyards ehitati parvlaev Romantika,millest sai esimene Eesti reederi jaoks ehitatud reiisilaev meie merenduse ajaloos.Rominiika alustas 2002.aastal liiklust Tallinna-Helsingi liinil.Järgnesid victoria i ( 2004),Galaxy ( 2006),Balic Pricess ( 2008) ja Baltic Queen (2009).Põhimõttelise muutuse kiirlaevaliikluses Tallinna-Helsingi liinil,kus konkureerisid neli laevafirmat 11 kiirlaevaga,tõi Talliki kiire reisiparvalaeva Star valmimie (2007.aastal .Järgimsel aastal lisandus sellele juba Superstar.Merekeskkonna kaitse nõuete  ning inglise kanali,Põhjamere ja Läänemere kuulutamise tõttu väävliemissiooni kontrollppprkonaks ( SECA) ehitas Tallilmk 2017.aastal moodsa ja tulevikunõuetle vastava vedelgaasil (LNG) töötava kiire reisiparvlaeva Megastar.2006.aasta suvel ostis Tallnk Grupp Soome laevaettevõtte Silja Line ja võitis sel puhul välismaal kasutusele kaubamärgi Tallinink Silja.Samal aastal ostsis Tallink veel kolm Supetfast-seeia laeva,mis olid sõitnud liinil Hanko-Rostock.Kaubaveoliin koliti üle Helsinigisse ja ja see töötas kuni 2010.aastani,mil liin lõpetati ja Superfast-laevad renditi teistele firmadele.Tallink Grupp ja tema eelkäijad on algusest peale sõitnud Tallinna-Helsingi linnil,sellele järgneb teise olulise liinina Tallinn-Stockholm.Peale nende kahe on teenindatud mitmeid liine ja proovitud uusi võmalusi.Mõenega jätkatakse praegugseni,teiised,mis end ära tasunud ,suleti peagi.2004.aastal käivitati Tallinna-Peterburi-Hellsini liin.See püsis aasta lõpuni,mil Tallink selle sulges,sest Peteburi sadam kahekordistas sadamatasusid ning viisade hankimine oli reisijale aeganõudev ja kulukas.2006.aasta aprillis avas Tallink Riia-Stockholm liini mootorlaev Fantaasiaga,altes 2007.aastast pääseb Tallinki laevadega Riiast Stockholmi iga päv.Nii sündis meie kõigi aegade suurim laevafima,Läänemere reisilaevanduse liider ja üks Eesti suurimaid ettevõtteid.Firmas on 14 aeva ja üle 7000 töötaja,aastas teenindatakse umbs 10 miljonit reisijat.Teine suur reisijteveoga seotud firma pärase Eesti iseseivuse taastamist oli AS Saaremaa Laevakompanii (SLK).Ettevõte asutati 1992.aastal ja tegeles esialgu puitmatrejade ning puisteastide veoga välisriikidesse.1994.aastal võitis SLK Eesti suuremate saarte ja mandri vaheliste parvlaevaliinide operaatori leimissks korraldatud riigihanke ning firma põhitegevuseks sai reisijate ning sõdukite vedu parvlaevadega.Enne seda oli liin kuulunud riigifirmale Eesti Merlaevandus.SLK oli nõus ül võtma kõik endis riigifiirma töötajad ja lubas tulevius investeerida parematesse ja moodasmatesse laevdesse.Alul sõideti Kuivastu-Virtsu-Rhuküla-Heltermaa ja Rohuküla-Sviby aevalinidel,2001.aastal lisnnfus Triigi-Sõru liin.Saartevahelist mereliilkust  peetakse riiigiteede jätkuks.Majandus-ja Kommuniatsiooniminiteerium sõlmib laevafirmadega selle korralmiseks lepingudi kümne aasta peale.2004.aastal lõppes SLK leping ja kuulutati välja uus konkurss nagu sedadus ette näeb.Aga väga raske oii leida neile liinidel veel kedagi konkureerima,sest kogu piirkonnas polnud ühetgi nii sobiva levapaegiga ja suurte kogemustega ettevõtet.Siit algas laevafirmsa ja ministeeriumi vägikaikavedu .Mõelmad olid arvamusel,,et teine pool tahab ülekohtusellt rohkem.2004.aasta konkurss tühistati.SLK sellel konkursil ei osalenudki.Pärast konkusi tulemuste kehtetuks tunnistamist otsutas majamdusminister anda Väinamere parvlaevaliikluse riigile.Riigiaktsaselts Tallinna Sadam sai ülesande edaspidi korraldada laevaliikust omavahendite arvelt ja ilma SLk-ta.

1 просмотров
 
Комментарии

Комментариев пока нет.
Будь первым - напиши свой комментарий.

Дневники
Дневники обновляются каждые 5 минут